Thông báo

ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY TRỰC TUYẾN – Chủ Nhật 10/10/2021

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham gia Ôn tập thiền 1 ngày – qua hướng dẫn trực tuyến. Thời gian: Chủ Nhật 10/10/2021, từ 8g – 15g30.  Thiền sinh sắp xếp tham dự từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana

LỚP GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN – Chủ Nhật 03/10/2021

BTC trân trọng giới thiệu đến quý thiền sinh có mong muốn học tập Phật pháp, tham dự lớp giáo lý trực tuyến do Ban Hoằng Pháp Ni Giới Khất Sĩ tổ chức, link: https://nigioikhatsi.com/thong-bao-lop-giao-ly-truc-tuyen-2/  Vào tối Chủ Nhật 03/10/2021 (27/08 Tân Sửu) từ 19g30 – 20g30,  Ni Sư Hằng Liên lên lớp trực tuyến,

ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY TRỰC TUYẾN – Chủ Nhật 03/10/2021

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham gia Ôn tập thiền 1 ngày – qua hướng dẫn trực tuyến. Thời gian: Chủ Nhật 03/10/2021, từ 8g – 15g30.  Thiền sinh sắp xếp tham dự từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana

LỚP GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN – Thứ Hai 27/09/2021

BTC trân trọng giới thiệu đến quý thiền sinh có mong muốn học tập Phật pháp, tham dự lớp giáo lý trực tuyến do Ban Hoằng Pháp Ni Giới Khất Sĩ tổ chức, link: https://nigioikhatsi.com/thong-bao-lop-giao-ly-truc-tuyen-2/  Vào tối Thứ Hai ngày 27/09/2021 (21/08 Tân Sửu) từ 19g30 – 20g30,  Ni Sư Hằng Liên lên lớp trực tuyến,

LỚP GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN – Tối Chủ Nhật 26/09/2021

BTC trân trọng thông báo đến quý thiền sinh có mong muốn tìm hiểu, học tập Phật pháp tham dự lớp giáo lý trực tuyến của Ban Hoằng Pháp Hệ Phái Khất Sĩ. Vào tối Chủ Nhật ngày 26/09/2021 (20/08 Tân Sửu) từ 19g30 – 21g,  Ni Sư Hằng Liên sẽ lên lớp trực tuyến, chia

ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY TRỰC TUYẾN – Chủ Nhật 26/09/2021

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham gia Ôn tập thiền 1 ngày – qua hướng dẫn trực tuyến. Thời gian: Chủ Nhật 26/09/2021, từ 8g – 15g30.  Thiền sinh sắp xếp tham dự từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana

LỚP GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN – Thứ Bảy ngày 18/09/2021

BTC trân trọng thông báo đến quý thiền sinh có mong muốn tìm hiểu, học tập Phật pháp cùng vào tham dự lớp giáo lý trực tuyến của Trung tâm Hoằng Pháp Online. Vào tối Thứ Bảy ngày 18/09/2021 (12/08 Tân Sửu) từ 19g30 – 20g30,  Ni Sư Hằng Liên sẽ lên lớp trực tuyến,

LỚP GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN – TỐI CHỦ NHẬT 19/09/2021

BTC trân trọng giới thiệu đến quý thiền sinh có mong muốn học tập Phật pháp, tham dự lớp giáo lý trực tuyến do Ni Giới Khất Sĩ tổ chức, link: https://nigioikhatsi.com/thong-bao-lop-giao-ly-truc-tuyen-2/  Vào tối Chủ Nhật ngày 19/09/2021 (13/08 Tân Sửu) từ 19g30 – 20g30,  Ni Sư Hằng Liên lên lớp trực tuyến, chia sẻ

ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY TRỰC TUYẾN – Chủ Nhật 19/09/2021

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham gia Ôn tập thiền 1 ngày – qua hướng dẫn trực tuyến. Thời gian: Chủ Nhật 19/09/2021, từ 8g – 15g30.  Thiền sinh sắp xếp tham dự từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana

ÔN TẬP THIỀN 1 NGÀY – Chủ Nhật 12/09/2021

BTC khóa thiền thân mời thiền sinh cũ tham gia Ôn tập thiền 1 ngày – qua hướng dẫn trực tuyến. Thời gian: Chủ Nhật 12/09/2021, từ 8g – 15g30.  Thiền sinh sắp xếp tham dự từ khi bắt đầu khai mạc cho đến khi kết thúc:  Thọ giới – Thiền Anapana – Thiền Vipassana

Page 2 of 6
1 2 3 4 6