• THÔNG BÁO

  Để tạo điều kiện cho hàng cư sĩ vun bồi hạt giống Bồ Đề, gieo duyên với con đường xuất thế; vào mùa an cư kiết hạ 2021 thiền viện Pháp Sơn sẽ tổ chức các chương trình xuất gia gieo duyên...

 • Góc tĩnh lặng

  • Hạnh nguyện trên nẻo đường khất thực

   Khất Sĩ hạnh nguyện độ tha Bước chân vạn nẻo ta bà hóa duyên Lá y, bình bát, cơm thiền Xuân qua đông tới khắp miền vân du. Với tâm nguyện lưu giữ nét đẹp truyền thống Khất sĩ; Chư
  • Như cơn mưa rào…

   Sẽ đến lúc bạn nhận ra dính mắc vào ai đó hay cái gì đó thì sự hạnh phúc hay đau khổ của bạn sẽ phụ thuộc vào ai đó hay cái gì đó. Mà ai đó hay cái gì